Pradinių psichoterapinių įgūdžių mokymo kursai


Renkama nauja grupė. Įvadinis susirinkimas vyks š.m. rugsėjo mėnesio 28 dieną (penktadienį) 17val. Baltajame skg. 7 – 1, Vilniuje (Užupio raj., įėjimas mūriniame priestatėlyje).
Kontaktai: Goda Rukšaitė, el.p. gruksait@gmail.com, tel. 370 69953245
 

(grindžiama geštaltinės psichoterapijos (toliau tekste GT) ir analitinės psichologijos (toliau tekste AP)  teorija ir praktika)

Kursų programos aprašymas 

 

Kursų tikslas - supažindinti su svarbiausiais GT ir AP teoriniais teiginiais apie emocinio gyvenimo svarbą, formavimosi ir funkcionavimo dėsningumus, galimus sunkumus ir jų  įveikos galimybes.

Kursų užduotys:

• GT ir AP teorinių postulatų studijos;

• praktinių  metodų  mokymas ir psichoterapijos įgūdžių lavinimas;

• asmeninė psichoterapija.  

 

Kursų turinys

1.GT ir AP teorinių postulatų  studijos

• Integracijos principas psichoterapijoje: būtinybė ir sunkumai.

• Svarbiausi AP ir GT teoriniai postulatai:  

Asmenybės struktūros ir dinamikos aiškinimas.
Asmenybės raida, jos trikdžiai ir bendroji patologijos samprata.
Terapiniai santykiai ir psichoterapinis procesas.

• Pagrindiniai į procesą orientuotos psichoterapijos principai:

Dabarties išgyvenimo svarba ir “čia ir dabar” principas;
Savasties samprata ir savireguliacijos  galimybė;
Vidinių struktūrų dinamiškumas ir poliarizacijos principas;
Visybės principo samprata  ir jo įgyvendinimas 

2.Praktinių  metodų  mokymas  ir psichoterapijos įgūdžių lavinimas:

A. Supažindinimas su pagrindiniais metodais : 

• Koncentracijos įgūdžių lavinimo technikos;

• Tapatinimosi, atsitapatinimo įgūdžių lavinimo technikos;

• Sapnų analizė, asocijavimo būdai ir amplifikacijos;

• Psichoterapinių santykių įgūdžių lavinimas;

• Meno terapija;

• Kiti kūrybinės saviraiškos metodai.   

B. Asmeninis patyrimas grupėje

 

Darbo formos programoje:

Paskaitos ir seminarai, kurių metu studijuojami pagrindiniai programoje numatyti teoriniai klausimai;

Praktiniai seminarai, skirti konkrečių metodų įvaldymui ir psichoterapinių įgūdžių lavinimui;

Asmeninio patyrimo ir asmenybės augimo psichoterapinės grupės;      

Savarankiškas teorijos studijavimas;

Savarankiškas psichoterapinių įgūdžių lavinimas ir praktinio darbo fragmentų aprašymas

Baigiamojo darbo pristatymas ir gynimas. 

 

Programos  apimtis ir įgyvendinimas  

 

Programa įgyvendinama per 1,5 metų: 6 seminarai, kurių trukmė 24 akademinės valandos. Visų kursų trukmė:144 valandos.

Teorinės studijos - 36 val.

Asmeninis patyrimas grupėje ir psichoterapinių įgūdžių lavinimas –108 val.

Savarankiškos teorijos studijos, skaitant rekomenduotą literatūrą.

Baigiamojo darbo rašymas.

 

Kursai skirti psichologijos  magistrams.

Užbaigus kursus, išduodami pažymėjimai, liudijantys apie jų užbaigimą.

Kursų vadovė – Prof. (HP) Gražina Gudaitė, jungiškosios krypties analitikė, sertifikuota geštaltpsichoterepautė

Kursų administratorė - Goda Rukšaitė, jungiškosios krypties analitikė, sertifikuota geštaltpsichoterepeutė

Programą įgyvendina VšĮ ”Praktinės psichologijos studijų centras“.