Ieva Bieliauskienė

IEVA BIELIAUSKIENĖ

Klinikinė psichologė, analitinės krypties psichoterapeutė ir psichoanalitikė

Psichoterapinio darbo sritis: individuali suaugusiųjų psichoterapija ir psichoanalizė.

Studijos

1999 m. įgijau klinikinės psichologijos magistrės laipsnį Vilniaus universitete. Dar besimokydama pradėjau psichoterapijos studijas Praktinės psichologijos studijų centre. 2001 m baigiau geštaltinės psichoterapijos programos bazinį lygmenį ir pradėjau gilintis į analitinę C.G. Jungo psichologiją. 2006 m. tapau analitinės krypties psichoterapeute, o 2007 m., baigusi Tarptautinės analitinės psichologijos asociacijos mokymo programą, ir jungiškosios krypties psichoanalitike bei individualia šios asociacijos nare.

Psichoterapinė veikla

1999 -2004 m.m. dirbau klinikine psichologe Vilniaus Psichikos sveikatos centro Psichoterapijos filiale.

Nuo 2005 m. pradėjau privačią psichoterapeutės praktiką, kurią tęsiu iki šiol.

Esu Praktinės psichologijos studijų centro rengiamų geštaltinės psichoterapijos (nuo 2003 m.), analitinės psichoterapijos (nuo 2006 m.) bei bazinių psichoterapijos įgūdžių (nuo 2008 m.) studijų programų lektorė ir supervizorė. Dalyvauju ir tarptautinėse analitikų rengimo programose.

Akademinė veikla

2014 m. Vilniaus universitete apsigyniau disertaciją „Psichoterapijos veiksmingumo kokybinė analizė: vyrų ir moterų terapinių veiksnių refleksija“ ir įgijau socialinių mokslų daktarės laipsnį. Šiuo metu esu VU Filosofijos fakulteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros lektorė, taip pat dalyvauju šios katedros vykdomuose mokslo tyrimų projektuose.

Kita veikla

1992 – 2002 m.m. dirbau Jaunimo psichologinės paramos centre: pradėjusi kaip „Jaunimo linijos“ savanore, vėliau tapau savanorių mokytoja bei programų koordinatore.

Nuo 2002 m. iki šiol esu VšĮ „Vaiko labui“ ekspertė bei pedagogų rengimo konsultantė.

Narystė profesinėse organizacijose

Esu Lietuvos analitinės psichologijos asociacijos ir Lietuvos psichologų sąjungos narė.