Išleista nauja prof. dr. Gražinos Gudaitės monografija “Santykis su autoritetu ir asmeninės galios pajauta”

Monografijoje tyrinėjamas santykis su autoritetu pasitelkiant psichoterapinių atvejų epizodų analizes, išskirtinį dėmesį teikiant sapnų ir simbolių aiškinimui, politinių represijų patirties įtakai.  Atskleidžiamas autoriteto daugiasluoksniškumas ir funkcijos, aprašoma raiškos būdų  ir reprezentacijų įvairovė, analizuojamas santykio su autoritetu poveikis vyro ir moters individuacijos procese, paliečiami autorystės, kūrybiškumo kilmės aspektai, transcendentinės patirties lygmuo.