Goda Rukšaitė


Kontaktai: gruksait@gmail.com

 

Studijos ir kvalifikacija:

1999m. Vilniaus Universiteto psichologijos magistras, klinikinė psichologė;

1998 - 2000m. Praktinės psichologijos studijų centro Geštaltinės psichoterapijos programos bazinis lygis;

2002 – 2006m. C.G.Jung Analitinės psichoterapijos mokymo programa Praktinės psichologijos studijų centre ir Tarptautinės analitinės psichologijos studijos; nuo 2006m. - jungistinės krypties psichoterapeutė;

2004m. stažuotė JAV Los Andželo C.G.Jung institute;

2005m., 2006m. stažuotės C.G.Jung institute ir Tarptautinėje analitinės psichologijos institute Ciuriche, Šveicarijoje;

2007m. Tarptautinės analitinės psichologijos asociacijos (IAAP) individuali narė, psichoanalitikė.

Profesinė praktika:

1998 – 2000m. Kauno “Ąžuolo” vidurinė mokykla;

1999 – 2001m. Vilniaus m. psichoterapijos filialas;

1999 - 2001m. Jaunimo psichologinės paramos centras, “Jaunimo linijos” parengiamųjų kursų rengimo programa;

1999 – 2002m. Vilniaus m. psichikos sveikatos centras pagal projektą “Suicidų prevencija ir monitoringas” ir centro psichologijos laboratorija;

2001 - 2002m. Socialinės paramos centras “Šviesa”;

Nuo 2000m. Praktinės psichologijos studijų centras (individuali psichoterapija ir jungiškoji analizė).

Nuo 2001m. Geštaltinės psichoterapijos podiplominių studijų kvalifikacijos kėlimo kursai ir projektai (lektorė, mokytoja);

Nuo 2007m. Analitinės psichologijos podiplominių studijų programa (lektorė, mokytoja).

 

Kita profesinė veikla: dalyvavimas Tarptautinėse analitinės psichologijos konferencijose ir kongresuose (Barselonoje, Keiptaune, Ciuriche, Monrealyje, Sank Peterburge). Skaityti pranešimai Europos psichoterapijos kongrese, Pirmojoje Europos Analitinės psichologijos konferencijoje. Publikacijos: „Gelminio tapatumo pokyčiai ir asmenybės santykių sklaida ilgalaikėje psichoterapijoje“ kartu su prof.Gražina Gudaite; „Santykio su tėvu svarba moters individuacijai“ knygoje Santykis ir pokytis: tarpasmeninių ryšių gelminės prielaidos ir psichoterapija. Sud.G.Gudaitė, VUL, 2008

 

Kita veikla:

Nuo 2000m. Praktinės psichologijos studijų centro podiplominių studijų programų administravimas.

 

Dalyvavimas draugijų veikloje:

Nuo 2001m. Lietuvos psichologų sąjungos narė.

Nuo 2008m. Lietuvos analitinės psichologijos asociacijos narė.