Asociacijos taryba

Prezidentė Goda Rukšaitė

Serkretorė Dovilė Petronytė - Kvedarauskienė

Mokymų komiteto pirmininkė Prof. dr. Gražina Gudaitė

Priėmimo komiteto pirmininkė Dr. Ieva Bieliauskienė

Iždininkas Algirdas Petronis

Kiti komitetai:

Etikos komitetas: Agnė Morkvėnaitė- Vasiliauskienė, Jurgita Misiūnaitė, Eglė Minelgaitė- Beinorienė

Apeliacijos komitetas: Elona Lovčikienė, Ieva Žiedienė, Dalia Beniušytė