Suaugusiųjų klinikinio psichologinio vertinimo mokymo programa

Šiuo metu programos mokymai nėra organizuojami.

Šios programos tikslas - supažindinti su klinikinio psichologinio vertinimo teorija ir praktika.  Programoje  numatyta:
- pagrindinių klinikinio psichologinio vertinimo principų analizė,
- supažindinimas su konkrečiomis tyrimo metodikomis, kurios skirtos pažintinių procesų ir asmenybės diagnostikai,
- psichinių sutrikimų klinikinis diferencijavimas bei jų psichologinis aiškinimas.

Pagrindinės darbo formos:
- paskaitos
-    praktinių atvejų analizė  ir supervizijos.

Programos trukmė:
Programa įgyvendinama per keturis trijų (arba keturių) dienų seminarus.
Vieno seminaro trukmė – 28 (arba 30) valandos 
Visos programos trukmė - 116 valandos

Atsiskaitymo forma – klinikinio psichologinio vertinimo atvejo pristatymas raštu ir gynimas žodžiu.
Baigusiems šią programą bus išduotas pažymėjimas, liudijantis  apie šios programos baigimą.

Programa skirta dirbantiems psichologams, turintiems bazinį psichologo išsilavinimą.

Programą organizuoja Vš. Į. Praktinės Psichologijos Studijų Centras (Įmonės kodas:125299910,  AB Vilniaus Bankas Vilniaus filialas kodas 70440, sąsk. Nr. LT 507044060001485432)
Programa patvirtina Vilniaus universiteto Klinikinės ir socialinės psichologijos katedros posėdyje 2002 gegužės 20 dieną.  
 
Dėstytojai:
Prof. Danutė Gailienė
– Vilniaus universitetas
- Roršacho metodika asmenybei tirti
- Psichologo etikos klausimai
Prof. Gražina Gudaitė – Vilniaus universitetas 
- pažintinių procesų klinikinis psichologinis vertinimas
- asmenybės ypatumų klinikinis psichologinis vertinimas (MMPI , HTP metodikos)
-    afektiniai  sutrikimai ir jų klinikinis psichologinis vertinimas
-    schizofrenija, schizotipinio pobūdžio  sutrikimai  
- Asmenybės ir kiti sutrikimai
Psichologė  Aldona Bačiulienė – Resp. Vilniaus psichiatrijos ligoninė
- Organiniai sutrikimai ir jų klinikinis psichologinis vertinimas 
Psichologė Goda Rukšaitė – Praktinės psichologijos studijų centras
- psichinių procesų klinikinio psichologinio vertinimo procedūros

Seminarai vyks Vilniuje, Baltasis skg. 7 - 3 
Programos vadovė - Habil.Dr. Gražina Gudaitė
Programos administratorė - psichologė Goda Rukšaitė
.

 

I seminaras “Pažintinių procesų klinikinis psichologinis vertinimas“

       
Bendrieji klinikinio psichologinio vertinimo klausimai - 4 valandos
Anamnezė, gyvenimo istorija - 2 valandos
Psichinių procesų klinikinis psichologinis vertinimas:
dėmesys - 2 valandos
atmintis - 2 valandos
piktogramos - 8 valandos
mąstymo  tyrimai -6 valandos 
atvejų aptarimai - 4 valandos
Viso: 28 valandų

II seminaras “Asmenybės ypatumų diferencinė diagnostika“
 
Asmenybės tyrimai - 2 valandos
MMPI metodika - 8 valandos
HTP metodika  - 12 valandos
atvejų aptarimai  - 8 valandos
Viso: 28 valandų

III seminaras “Projekcinės metodikos ir klinikinis psichologinis vertinimas”

Projekcinės tyrimo metodikos –2 valandos  
Roršacho metodika asmenybei tirti -16 valandos
Nebaigtų sakinių metodika  -2 valandos
atvejų aptarimai - 8 valandos
Viso: 28 valandos

IV seminaras “Pagrindiniai psichikos sutrikimai ir jų klinikinis psichologinis vertinimas”

Organiniai sutrikimai –8 valandos 
Schizofrenija, schizotipinio pobūdžio  sutrikimai –4 valandos 
Afektiniai  sutrikimai ir jų  - 4 valandos
Asmenybės ir kiti sutrikimai –2 valandos
Baigiamųjų atvejų analizė – 12 valandų  
Viso: 28 valandos