Pradinių psichoterapinių įgūdžių mokymo kursai

 

Programa grindžiama geštaltinės psichoterapijos (toliau tekste GT) ir analitinės psichologijos (toliau tekste AP)  teorija ir praktika.

Kursų programos aprašymas 

 

Kursų tikslas - supažindinti su svarbiausiais GT ir AP teoriniais teiginiais apie emocinio gyvenimo svarbą, formavimosi ir funkcionavimo dėsningumus, galimus sunkumus ir jų  įveikos galimybes.

Kursų užduotys:

• GT ir AP teorinių postulatų studijos;

• praktinių  metodų  mokymas ir psichoterapijos įgūdžių lavinimas;

• asmeninė psichoterapija.  

 

Kursų turinys

1.GT ir AP teorinių postulatų  studijos

• Integracijos principas psichoterapijoje: būtinybė ir sunkumai.

• Svarbiausi AP ir GT teoriniai postulatai:  

Asmenybės struktūros ir dinamikos aiškinimas.
Asmenybės raida, jos trikdžiai ir bendroji patologijos samprata.
Terapiniai santykiai ir psichoterapinis procesas.

• Pagrindiniai į procesą orientuotos psichoterapijos principai:

Dabarties išgyvenimo svarba ir “čia ir dabar” principas;
Savasties samprata ir savireguliacijos  galimybė;
Vidinių struktūrų dinamiškumas ir poliarizacijos principas;
Visybės principo samprata  ir jo įgyvendinimas 

 

2.Praktinių  metodų  mokymas  ir psichoterapijos įgūdžių lavinimas:

A. Supažindinimas su pagrindiniais metodais : 

• Koncentracijos įgūdžių lavinimo technikos;

• Tapatinimosi, atsitapatinimo įgūdžių lavinimo technikos;

• Sapnų analizė, asocijavimo būdai ir amplifikacijos;

• Psichoterapinių santykių įgūdžių lavinimas;

• Meno terapija;

• Kiti kūrybinės saviraiškos metodai.   

B. Asmeninis patyrimas grupėje

 

Darbo formos programoje:

Paskaitos ir seminarai, kurių metu studijuojami pagrindiniai programoje numatyti teoriniai klausimai;

Praktiniai seminarai, skirti konkrečių metodų įvaldymui ir psichoterapinių įgūdžių lavinimui;

Asmeninio patyrimo ir asmenybės augimo psichoterapinės grupės;      

Savarankiškas teorijos studijavimas;

Savarankiškas psichoterapinių įgūdžių lavinimas ir praktinio darbo fragmentų aprašymas

Baigiamojo darbo pristatymas ir gynimas. 

 

Programos  apimtis ir įgyvendinimas  

 

Programa įgyvendinama per 1,5 metų: 6 seminarai.
Šio etapo apimtis – 284 val. Iš jų: teorija ir metodologija – 104 val., 2 savarankiški rašto darbai;
asmeninis psichoterapijos patyrimas grupėje – 80 val.; grupinės supervizijos (toliau – GSPV) – 36
val.; praktinių įgūdžių lavinimas intervizijų grupėje – 64 val.

Savarankiškos teorijos studijos, skaitant rekomenduotą literatūrą.

Baigiamojo darbo rašymas.

 

Kursai skirti psichologijos  magistrams.

Užbaigus kursus, išduodami pažymėjimai, liudijantys apie jų užbaigimą.

Kursų vadovė – Prof. (HP) Gražina Gudaitė, jungiškosios krypties analitikė, sertifikuota geštaltpsichoterepautė

Kursų administratorė - Goda Rukšaitė, jungiškosios krypties analitikė, sertifikuota geštaltpsichoterepeutė

Programą įgyvendina VšĮ ”Praktinės psichologijos studijų centras“.