Konferencijos programa

Pirmoji Europos Analitinės psichologijos konferencija Vilniuje
“Dialogas sandūroje tarp Rytų ir Vakarų:
kultūrinio tapatumo praeitis, dabartis ir ateitis”

 
 

 KONFERENCIJOS PROGRAMA
Ketvirtadienis, birželio 25, 2009

14.00 - 17.00 val.  Registracija Filosofijos fakultetas, 2 aukštas
16.50 – 17.15 val.   Konferencijos atidarymo ceremonija –
            Gražina Gudaitė
            Konferencijos organizacinio komiteto vardu,
            Angela Connolly
            Konferencijos programos komiteto vardu,
            Vilniaus Universiteto rektorius Benediktas Juodka
Teatro salė,
Vilniaus Universiteto centriniai rūmai  (VU)
17.15 – 18.15 val.   Įvadinė kalba
           Kultūrinė pasąmonė ir tapatybės ištakos
           Verena Kast (vedantysis- Murray Stein)
Teatro salė,
centriniai rūmai  (VU
18.15 – 19.15 val.  Lietuvių muzikos vakaras
           Styginių kvartetas “Akademija”
           (prof. P.Kunca, D.Šešelgienė,
            M.Makrickas, R.Kalnėnaitė)
           (vedančioji- Gražina Gudaitė)
           Sutartinių grupė „Trys keturiose”
            (D.Račiūnaitė-Vyčinienė ir kt.)
Teatro salė,
centriniai rūmai  (VU
19.15 - 20.00 val.   Sutiktuvių vaišės Kavinė
(žiūrėti žemėlapyje: nr.1)

 

Penktadienis, birželio 26, 2009    “SUNKI MŪSŲ ISTORIJA”

8.30 – 9.30 val.   Socialinė sapnų matrica
            Helen Morgan & Penny Pickles
Teatro salė,
centriniai rūmai  (VU
9.40 – 11.10 val.   Plenarinis posėdis
            (vedančioji – Angella Connolly)
            Kolektyvinės traumos įveika.
            Danutė Gailienė, Gražina Gudaitė ir kt.
Teatro salė,
centriniai rūmai  (VU
11.10 – 11.30 val.  Kavos pertrauka
 
 
11.30 – 13.00 val.  Plenarinis posėdis
            (vedančioji – Marianne Mueller)
             A. Nuo sielažudystės iki potrauminio augimo
             Ursula Wirtz
Teatro salė,
centriniai rūmai  (VU
             B. Teroras, persekiojimas ir prieraišumas
             Brian Feldman
 
13.00 – 14.00 val.  Pietūs Filosofijos fakultetas, kavinė
14.00 – 15.30 val..  Darbas grupėmis Filosofijos fakultetas
             A. (Vedantysis – François Martin-Vallas)
             1. Individuacija, kultūrinė tapatybė ir kultūrinė atmintis
             Gunter Langwieler
             2. Lyčių vaidmenų modeliai Serbijos kultūrinėje  
             aplinkoje – kadaise ir dabar –
             Svetlana Zdravkovic 
Kabinetas 209
             B. (Vedantysis – Christian Gaillard)
             1. Besikeičiantis suvokimas –
             Margaret Wilkinson
             2.Gydantieji simboliai ir depresija –
             Elona Ilgiuvienė  
Kabinetas 301
             C. (Vedančioji – Marianne Mueller)
             1.Tokie žmonės psichoterapeuto pagalbos neieško –
             Regina Renn
             2. Trauma, perkėlimas, kontrperkėlimas ir
             latvių folkloras - Ieva Bite
Kabinetas 303
             D. (Vedantysis – Joerg Rasche)
             1.Atminties blyksniai – per II Pasaulinį karą 
             patirtos traumos įtaka šiandienos lenkų
             sielai -
             Matgorzata Kalinowska ir Anna Rozycka
             2.Kompleksų psichologija ir disociacijos –
             Nadia Fina and Caterina Vezzoli
Kabinetas 307
             E. (Vedančioji – Angela Connolly)
             1. Kančios ir mirties prasmės beieškant –
             Algis Petronis
            
Kabinetas 201
             F. (Vedančioji – Jan Wiener)
             1. Homoseksualumo apraiškos – politika,
             kultūrinės kovos ir iššūkis analitinei
             psichologijai  - Barry Miller
             2. Homoseksualumo klausimas –
             Joseph David Shesko
             3. Ar smagu būti homoseksualiam? –
             Erhard Trittibach
             4. Tarpdalykinė diskusija apie tai, kas
             moteriška ir kas vyriška –
             Marie-Laure Grivet-Tour
Kabinetas 302
             G. (Vedančioji – Ann Casement)
             1. Smėlio dėžė kaip pereinamoji erdvė
             paauglių emocinių traumų – Vera Batna
             2. Kompleksų struktūra po vaikystėje ar
             suaugusiojo amžiuje patirtų –
             Krzysztof Rutkowski   
Kabinetas 214
15.30 – 15.45 val.  Kavos pertrauka
 
 
15.45 – 17.15 val.  Darbas grupėmis Filosofijos fakultetas
             A. (Vedančioji – Ann Casement)
             1. Europinė tapatybė – alcheminis indas ar
             lydymo katilas? – Velimir Popovic
             2. Ankstyvųjų ryšių deprivacija ir tapatybės
             raida paauglystėje – gyvenimo istorijos
             pasakojimo analizė – Asta Zbarauskaite
Kabinetas 214
             B. (Vedantysis – Joerg Rasche)
             1. Laukinis moteriškumas – atkuriant ryšį su
             galingu archetipo vaizdiniu –
             Katharina Casanova
             2. Seksualinę prievartą patyrusių merginų
             motinos komplekso konsteliacijos –
             Neringa Grigutyte
Kabinetas 204
             C. (Vedantysis – Murray Stein)
             1. Kai prieš akis regėjimas –
             Gunilla Midboe
             2. Įkalinta vaikystė – analitinės psichoterapijos
             taikymo Rusijoje ypatumai –
             Vsevolod Kalinenko
Kabinetas 209
             D.(Vedančioji – Angela Connolly)
             1. Ydingi traumų įveikos sprendimai –
             Geraldine Godsil
             2. Tardymas ir kankinimai politinę priespaudą
             kenčiančiose šalyse – Christopher Mead
Kabinetas 201
             E. (Vedantysis – Christian Gaillard)
             1. Intrapsichinės nesąmoningo rasizmo ištakos
             Anna Bravesmith
             2. Nūdienės traumos, tapatybių prisiminimai ir
             susitikimai su Kitu            
             Irene Agnello & Angiola Iapoce
Kabinetas 301
             F.(Vedančioji – Jan Wiener (tęsinys))
             1. Homoseksualumo apraiškos – politika,
             kultūrinės kovos ir iššūkis analitinei
             psichologijai –  Barry Miller
             2. Homoseksualumo klausimas –
             Joseph David Shesko
             3. Ar smagu būti homoseksualiam?–
             Erhard Trittibach
             4. Tarpdalykinė diskusija apie tai, kas
             moteriška  ir kas vyriška –  
             Marie-Laure Grivet-Tour
Kabinetas 302
             G. (Vedančioji – Marianne Mueller)
             1. Simbolių kalba analitinės psichoterapijos -   
             Maria Lomova
             2. Supervizija – analitinės psichologijos ir
             Balinto grupių darbuose – Stephan Alder
Kabinetas 303
17.30 – 19.00 val. Plenarinis posėdis –
             bendruomenės susitikimas
             (Vedantieji – Murray Stein ir Ann Casement)
Teatro salė,
centriniai rūmai  (VU
             Penktadienio vakaro programa
             (parengė lietuvių grupė)
             Ekskursija pėsčiomis po Vilniaus senamiestį
             (Pasirinktinai)
 
             Kultūrinio tapatumo ištakų beieškant  
             Rita Repšienė
             Dokumentinio filmo ““Signs Out of Time” peržiūra.
             Pristatoma archeologės Marijos Gimbutienė istorija.
             Režisieriai: Donna Read and Starhawk (Pasirinktinai)
Kabinetas 301,
Filosofijos fakultetas
             Dokumentinio filmo “Soviet story” peržiūra.
             Režisierius: Edvins Snore (Pasirinktinai)
Kabinetas 214,
Filosofijos fakultetas

Šeštadienis, birželio 27, 2009 “UŽGIMSTANČIOS TAPATYBĖS”

8.00 – 9.30 val.  Asocijacijų prezidentų susitikimas
             (Vedančioji – Marianne Mueller)
Šekspyro viešbučio
restorane
8.00 – 9.30 val.  Socialinė sapnų matrica
             Helen Morgan ir Penny  Pickles
Teatro salė,
centriniai rūmai  (VU
9.40 – 11.10 val. Plenarinis posėdis
             (Vedančioji – Hester Solomon)
             Įvairiose kultūrose besiklostanti analitinės
             psichoterapijos tapatybė –
             perspektyviniai modeliai
             Diskusijos dalyviai:
             Erel Shalit (Israel), Svetlana Nikolkova (Bulgaria),  
             Misser Berg (Denmark), Ursula Peterson (Estonia),
             Jan Wiener (London), Oksana Lavrova  
             (St.Petersburg), Penny Pickles (London) ir
             Tatiana Rebeko (Moscow)
 
Teatro salė,
centriniai rūmai  (VU
11.10 – 11.30 val.  Kavos pertrauka
 
 
11.30 – 13.00 val.   Plenarinis posėdis 
             (Vedantysis – Fran?ois Martin-Vallas)
             A. Santykis, laisvė, pakantumas ir kultūra – keturi
             Rytų Europos psichoterapeutų darbo principai, 
             kylantys iš analitinės psichologijos –
             Gert Sauer
             B. Ilgesys ir prarasta tapatybė – Elena Pourtova
 
Teatro salė,
centriniai rūmai  (VU
13.00 – 14.00 val.  Pietūs Filosofijos fakultetas, kavinė
Pietų metu  Rytų Europoje besiformuojančių grupių
             narių neformalus susitikimas bendrų
             mokymo programų galimybei aptarti
             (Vedantieji – Jan Wiener and Erel Shalit)
 
Teatro salė,
centriniai rūmai  (VU
14.00 – 15.30 val. Darbas grupėmis Filosofijos fakultetas
             A.(Vedantysis - Murray Stein)
             1. Išoriniai ir vidiniai žemėlapiai –
             Margaret Klenk
             2. S. P. Huntingtonas, C. G. Jungas ir
             civilizacijos paieškos – John Dourley
Kabinetas 214
             B. (Vedančioji - Angela Connolly)
             1. Rytų ir Vakarų dialogas kaip intrapsichinis  
             vyksmas – Yehuda Abramovitch
             2. Požiūris į blogį (velnią) ir santykis su juo  
             Vakarų ir Rytų kultūrose – lyginamoji   
             studija - Natalia Pavlikova
Kabinetas 209
             C. Vedantysis – Christian Gaillard)
             1. Kolektyvinių prisiminimų politika – du
             priešingi žiūros taškai –  Glenda Cloughley
             2. Talpinimas ir Didžiosios motinos įsčios –
             Dmitri Zalessky
Kabinetas 307
             D. (Vedančioji – Marianne Mueller)
             1. Baltiškasis kraštovaizdis vidinėje moters  
             kelionėje – Goda Rukšaitė
             2. Lietuvių simboliai – jų reikšmė mano darbui   
             su mokiniais iš Lietuvos – Kathrin Asper
Kabinetas 201
             E. (Vedantysis – Joerg Rasche)
             1. Kultūrinis turizmas ir sielos globa –
             Kaj Noschis
             2. Sapnai nuo Venecijos iki Kinijos –     
             Pasqualino Ancona & Elena Cristiani
Kabinetas 303
             F. (Vedančioji – Jan Wiener)
             1. Autoriteto vaizdiniai - Catherine Crowther,
            Tatiana Rudakova ir Vladimir Tsivinsky
Kabinetas 302
             G. Seminaras:
             Lietuvių liaudies pasakos psichologinė
             studija –  Eglė žalčių karalienė –
             Tomas Kapačinskas
 
Kabinetas 301
15.30 – 15.45 val. Kavos pertrauka
 
 
15.45 – 17.15 val..  Darbas grupėmis
 
Filosofijos fakultetas
             A. (Vedančioji – Jan Wiener)
             1. Prisiminimų versmė – paslėpta ir matoma –
             Maria Anna Bernasconi
             2. Gyvenimas ties riba – gyvenimo istorija
             kaip būdas įprasminti kultūrinę tapatybę –
             Chiara Sebastiani
Kabinetas 302
             B. (Vedantysis – Murray Stein)
             1. Nacionalizmas ir kultūrinis kompleksas –
             Airijos mitinio paveldo transformacija –
             John Hill
             2. Vengrijos politinių sistemų kaita ir
             kultūriniai kompleksai – Zsolt Deak
Kabinetas 201
             C. (Vedančioji – Ann Casement)
             1. Dedalo prietaisas – galimybės archetipas  –  
             Giorgio Tricarico
             2. Sukčiaus archetipas ir juoko vaidmuo
             psichoterapiniame pokalbyje –
             Lukasz Muldner-Nieckowski
Kabinetas 204
             D. (Vedančioji – Marianne Mueller)
             1. Kvailys kaip prasmės nešėjas –
             Maria Mercedes Dominguez
             2. Santaika su savastimi ir pačioje savastyje –
             Gerhard Burda
Kabinetas 214
             E. (Vedantysis – Christian Gaillard)
             1. Mintys apie manąją tunisietės patirtį –
             Lidia Tarantini
             2. Islamas – iš naujo atgijęs senas archetipas?
             Bernard Sartorius
Kabinetas 307
             F. Vedantysis – Gert Sauer)
             1. Pereinamosios kaukės – asmenybė kelyje
             tarp personos ir šešėlio - Erel Shalit
             2. Ugdomoji veikla kaip būdas sielos
             pūdymui įdirbti - Helga Thomas  
Kabinetas 303
17.30 – 18.30 val.   Plenarinis posėdis –
             Joerg Rasche koncertas ir paskaita
             Svitezio ežero mergelė. Baltiškoji slaviškoji
             anima A. Mickevičiaus ir F. Šopeno baladėse
Mažoji Aula, Vilniaus Universiteto centriniai rūmai
20.00 val.  Atsisveikinimo vaišės Belmonte
 
Susitikimo vieta: Katedros aikštės autobusų stotelė

Vilniaus Universiteto žemėlapis