Apie mus

Lietuvos analitinės psichologijos asociacija (LAPA) vienija jungiškosios krypties psichoanalitikus ir psichoterapeutus. Nors pati Asociacija įkurta tik 2007 metais, tačiau jos pradžia ir istorija apima bent keletą dešimtmečių (detalesnė Lietuvos analitinės psichologijos istorija yra pateikta atskiru straipsniu).

  LAPA narius vienija ne tik gilus interesas C.G. Jungo analitinei psichologijai, bet ir pakankamai turtinga bendra patirtis. Visi mūsų organizacijos nariai yra baigę tarptautinę analitinės psichologijos studijų programą, kurią organizavo Praktinės psichologijos studijų centras kartu su VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra bei Tarptautine analitinės psichologijos asociacija. Pirmajai jungiškosios krypties psichoanalitikų grupei (jie sudaro dabartinės asociacijos branduolį) teko sudėtingas uždavinys – studijuoti ne tik Lietuvoje, bet ieškoti mokytojų ir užsienyje. Tuo metu, kai būsimieji specialistai pradėjo studijas, Lietuvoje tebuvo tik viena tarptautinius analitiko kompetencijos standartus atitinkanti psichoanalitikė. Taigi, studijų procesas apjungė savarankiškas teorines studijas, tarptautinius ir lietuviškus seminarus, praktinę veiklą su klientais, asmeninę analizę ir supervizijas Lietuvoje ir stažuotes užsienyje. Aktyviai bendradarbiaujant su kolegomis iš Tarptautinės analitinės psichologijos bendruomenės, mūsų kandidatai stažavosi Čikagos, Ciuricho, Los Angeles, Frankfurto, Izraelio C.G. Jungo institutuose, turėjo tęstines supervizijas Frankfurte, Peterburge, Berlyne, išvažiuojamus seminarus Egipte, Freiburge.

  Analitinės psichologijos studijos yra daugialypis procesas, kuriame svarbu ne tik klinikinės žinios, bet ir istorijos, kultūrinių, mitologinių ir religinių šaltinių išmanymas. Tad nenuostabu, kad pirmosios analitikų rengimo programos įgyvendinimas užtruko net septynerius metus. O ir baigus mokymo programą, studijos nesibaigia. Visi LAPA nariai klientams teikia psichoterapines paslaugas, studijų programų dalyviams - mokomąją psichoanalizę bei atskirus teorinius seminarus. Klausimų iškyla kasdien. Mūsų būrimasis draugėn reiškia ne tik siekimą derinti analitinės psichologijos veiklą Lietuvoje, bet ir gilinti žinias, atskleisti dar nepažintas patirties gelmes, plėtoti šios paradigmos taikymą praktikoje ir moksle.

  Šiuo metu asociaciją sudaro septyni tarptautinius standartus atitinkantys jungiškieji psichoanalitikai. Jie yra ir šios asociacijos steigėjai. Jų sąrašas, veikla ir veiklos organizavimo struktūra pateikti atskiruose tinklalapio skyreliuose. Asociaciją žada papildyti panašus skaičius jungiškųjų psichoterapeutų (tai profesionalai, kurie sėkmingai baigė Lietuvoje organizuojamą psichoterapeutų rengimo programą). Asociacijos renginiuose dalyvauja kiti mokymo programų dalyviai; (šiuo metu turime bent tris analitinės psichologijos studijų programas); bei asmenys besidomintys analitine psichologija.

  LAPA aktyviai bendradarbiauja su Tarptautine analitinės psichologijos asociacija, kuri daug padėjo mūsų nariams siekiant individualios narystės šioje organizacijoje. Mūsų atstovai jau nuo 1992 metų dalyvauja pasauliniuose kongresuose, Lietuvoje esame suorganizavę per trisdešimt analitinės psichologijos seminarų, kuriuos vedė analitikai iš įvairių kraštų. 2009 metais mums teko išskirtinė teisė organizuoti pirmąją Europos analitinės psichologijos konferenciją “Dialogas sandūroje tarp Rytų ir vakarų, kultūrinio tapatumo praeitis, dabartis, ateitis.”

  Manome, kad kultūrinio tapatumo atskleidimas ir įsisąmoninimas yra ne tik svarbi šio meto užduotis, bet reikšmingas dvasinės pusiausvyros ir stiprybės šaltinis. Ir asmeniniu, ir kultūriniu lygmeniu ryšis su savastimi yra bene svarbiausia sėkmingų santykių bei subjektyvaus harmonijos jausmo sąlyga. Tikime, kad galime ir mokame sukurti sąlygas dialogui ir su klientais, ir su studentais, ir su savais, ir su svečiais.