***

Analitinė psichologija- tai C.G. Jungo sukurta teorija, atspindinti sudėtingą psichinio gyvenimo vaizdą, kur ypatingą vietą užima pasąmoningųjų procesų analizė, atskleidžianti asmens motyvacijos sferą, nubrėžianti asmenybės struktūros ir gelminio tapatumo kontūrus, suteikianti kryptį asmenybės raidos, patologijos bei psichoterapijos sampratai. Ši teorija priskiriama tarpdalykinei paradigmai, nes integruoja savyje ne tik psichologijos, bet ir kultūros, istorijos bei religijotyros studijas. Lietuvos analitinės psichologijos asociacija (toliau LAPA) vienija Lietuvos jungiškosios krypties psichoanalitikus ir jungiškosios krypties psichoterapeutus. Asociacija skatina analitinės psichologijos teorijos ir praktikos plėtrą Lietuvoje, populiarina šią paradigmą visuomenėje, plėtoja tarptautinius ryšius, rūpinasi narių kvalifikacija ir kompetencija. 

 2016 metų rugpjūtį Tarptautinė  Analitinės psichologijos asociacija (IAAP) XX Tarptautiniame analitinės psichologijos kongrese (Kiote, Japonijoje) Lietuvos Analitinės psichologijos asociaciją (LAPA) akreditavo kaip tarptautinius reikalavimus atitinkančią mokymo įstaigą ir Lietuvos atstovė prof. dr. Gražina Gudaitė buvo išrinkta į Pasaulinės asociacijos valdybą!